Volem un món millor, responsable amb el media ambient i les persones.

Per això treballem amb productes marcats amb els següents certificats.


GOTS (Global Organic Textile Standard): es basa en uns requisits internacionals per verificar que una peça ha estat feta de forma orgànica. Es té en compte des de l'obtenció de matèria primera fins a la fase de producció.


Organic Blended/Organic 100: té el propòsit de garantir que una peça és orgànica des del punt de vista de la seva traçabilitat i la seva integritat. Es controla el material durant tot el procés: quan és matèria primera fins a la seva manufacturaria.

Però els nostres certificats van més enllà i també és important saber de quina manera s'ha produït la nostra peça, així doncs trobem el certificat:


FAIR WEAR FOUNDATION relacionat amb les condicions de treball dels treballadors. Aquest certificat significa que l'agricultor ha rebut un sou digne, lliure d'explotació i discriminacions de gènere.